Hotărâri Consiliu de Administraţie

Hotărâre CA - Privind Regulamentul de Functionare si Regulamentul Interna an scolar 2016-2017 din data de 28.10.2016

Hotărâre CA - Privind aprobarea Planului Managerial pentru anul scolar 2016-2017 din data de 24.10.2016

Hotărâre CA - Privind aprobarea Proiectului de Dezvoltare Institutionala pe perioada 2016-2021 din data de 24.10.2016

Hotărâre CA - Privind aprobarea Proiectului de Dezvoltare Institutionala pe perioada 2016-2021 din data de 24.10.2016

Hotărâre CA - Privind decontarea navetei din data de 24.10.2016

Hotărâre CA - Privind scoaterea la concurs a 1 post administrator financiar IS si 1 post muncitor intretinere din data de 24.10.2016

Hotărâre CA - Validarea Raportului privind starea si calitatea invatamantului pentru anul scolar 2015-2016 din data de 24.10.2016

Hotărâre CA - Privind aprobarea burselor scolare pe sem.I anul scolar 2016-2017 din data de 14.10.2016

Hotărâre CA - Privind aprobarea orarului cursurilor pentru anul scolar 2015-2016 din data de 9.09.2016

Hotărâre CA - Privind repartizarea claselor in corpul nou de cladire al liceului din data de 05.09.2016

Hotărâre CA - Privind aprobarea numirii coordonatorului pentru proiecte si programe educationale din dara de 2.09.2016

Hotărâre CA - Privind constituirea claselor si repartizarea dirigintilor pentru anul scolar 2016-2017 din data de 2.09.2016.pdf

Hotărâre CA - Privind depunerea cererilor de transfer al elevilor pentru 2016-2017 anul scolar

Hotărâre CA - Hotararea Consiliului de Administratie din 08.06.2016

Hotărâre CA - Hotararea Consiliului de Administratie din 08.06.2016

Hotărâre CA - Hotararea Consiliului de Administratie din 02.06.2016

Hotărâre CA - Hotararea Consiliului de Administratie din 02.06.2016

Hotărâre CA - privind aprobarea demararii proceduri de achizitie directa a serviciului de paza si protectie

Hotărâre CA - privind aprobarea caietului de sarcini pentru repararea si intretinerea echipamentului informatic si a site-ului scolii

Hotărâre CA - privind acordarea prelungirii duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2016-2017

Hotărâre CA - privind aprobarea caietului de sarcini pentru amenajarea terenului de sport cu covor sintetic si inaltarea gardului imprejmuitor

Hotărâre CA - Hotararea Consiliului de Administratie din 16.05.2016

Hotarare CA - 15.04.2016

Hotărâre CA - privind aprobarea caietului de sarcini pentru prestarea serviciilor de PSI, SSM, SU si asigurarea servicilor de evaluare de risc la securitatea fizica in domeniul invatamantului preuniversitar.

Hotărâre CA - privind aprobarea caietului de sarcini pentru mentenanta si intretinerea sistemului audio-video de supraveghere

Hotărâre CA - privind componenta Comisiei de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale

Hotărâre CA - sistem de supraveghere audio-video

Hotărâre CA - amenajare teren de sport cu covor sintetic

Hotarare CA - grafic teze semestrul II

Hotărâre CA - serviciu de pază

Hotărâre CA - serviciu de pază

Hotarare CA - Regulament intern

Hotarare CA - coordonator proiecte si programe educative

Hotarare CA - burse semestrul I

Hotarare CA - amenajare teren sport

Hotarare CA - grafic teze semestrul I

Hotarare CA - concediu de odihna

Hotarare CA - concurs ocupare posturi vacante

Hotarare CA - burse semestrul II

Hotarare CA - coordonator proiecte si programe educative

Hotarare CA - Comisiile pentru evaluarea competenlelor lingvistice si digitale

Hotarare CA - Decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice

Hotarare CA - Constituirea claselor si repartizarea dirigintilor

Hotarare CA - Decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice 2

Hotarari CA - 14.10.2015

Hotarare CA - Contractul colectiv de munca

Hotarari CA - 17.02.2016

Hotarare CA - aprobarea normei reduse de 16 ore

Hotarare CA - aprobarea proiectului de incadrare pe anul scolar 2016-2017

Hotarare CA - mentinerea in activitate peste varsta de pensionare

Hotarare CA - mentinerea in activitate peste varsta de pensionare

Hotarare CA - numirea Comisiei de mobilitate

Hotarare CA - Raportului privind starea si calitatea invatamantului pentru anul scolar 2014-2015

Hotarare CA - aprobarea Planului managerial pe anul scolar 2015-2016

Hotarare CA - aprobarea orarului cursurilor din unitatea de invatamant