Legile Educaţiei

Legea Educaţiei Naţionale

Ordinul MECTS nr. 3753/09.02.2011 referitor la măsuri tranzitorii în sistemul de învăţământ naţional

Burse

Criterii de acordare a burselor

ORDIN privind aprobarea Criteriilor generale de acordarea a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

ORDIN pentru modificarea şi completarea Anexei la Ordinul privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

Informaţii Suplimentare

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2016-2017

Regulamente

Acord Şcoală - Familie

Regulamentul de Organizare si Functionare a Liceului Teoretic "Avram Iancu"

Programe de intervenţie in şcoală